DƯA LEO F1 GREEN 53

Con lai lớn. Cây sinh trưởng mạnh, cho quả xanh trung bình đồng đều với năng suất rất cao.

Rất đều, mịn và chắc chắn. Quả hình trụ dài khoảng 18-20 cm (7,5 in.) X đường kính 6 cm (2,4 in.) Ở giai đoạn thu hoạch.

Thời hạn sử dụng tuyệt vời và thích hợp cho việc vận chuyển từ xa. Thịt có màu trắng kem và có vị thơm.

Thích hợp trồng dưới nhà kính.

Khả năng chống chịu bệnh tật: Virus khảm dưa chuột (CMV), Bệnh vảy (Cladosporium cucumerinum, S), Bệnh sương mai (DM), Bệnh phấn trắng (Sphaerotheca fuliginea, PM), Bệnh thán thư (A), Bệnh đốm lá góc cạnh (ALS).