DƯA LÊ F1 ROCK STAR

Thiết lập trái cây tuyệt vời và lưới mịn. Quả cầu sâu 1,3-1,5kg.

Trưởng thành khoảng 55-60 ngày sau khi ra hoa. Kháng nấm mốc và nấm mốc.