DƯA LÊ F1 NO 065

Da lưới có thịt màu đỏ, quả và trọng lượng khoảng 1,5 kg (3,3 lb) mỗi quả. Năng suất cao. Khả năng chống chịu mạnh với các chủng Fusarium oxysporum 0,1.