DƯA LÊ F1 MOT

Một giống F1 có vỏ màu cam và thịt quả màu cam.

Trọng lượng khoảng 1,2 – 1,5 kg (3,3 lb) mỗi chiếc.

Dưa F1 MOT cho năng suất rất cao và cho thấy khả năng chống chịu mạnh với các chủng nấm Fusarium oxysporum 0,1.