DƯA LÊ F1 INDO

Là giống lai khỏe, chịu được bệnh phấn trắng và sương mai. Sung mãn, sớm trung bình, có thể thu hoạch trong vòng 45-60 ngày sau khi ra hoa.

Quả tròn, da xanh và có vân, nặng khoảng 1 kg / quả, thịt xanh. Rất ngon và ngọt.