DƯA LÊ F1 HAMI NO 2

Giống sớm, chín sớm trong 75 – 85 ngày sau khi gieo. cm Màu mặt đất chuyển sang vàng từ rất sớm.

Hàm lượng suger trung bình khoảng 14% Brix. Quả đơn nặng khoảng 3,0 kg.

Năng suất có thể đạt khoảng 30 tấn / ha, có thể thu hoạch trong vòng 30 – 35 ngày sau khi ra hoa.