DƯA LÊ F1 HAMI NO 1

Giống sớm trung bình, có sức sống mạnh và thích nghi rộng, có thể thu hoạch trong khoảng 90 – 95 ngày sau khi gieo. ngọt, giòn, thịt quả dày khoảng 4,0 cm, hàm lượng thịt quả trung bình khoảng 15% Brix, trọng lượng quả đơn khoảng 3,0 – 4,0 kg.