DƯA LÊ F1 BAKARA

Là giống lai khỏe, chịu được bệnh phấn trắng và sương mai. Sung mãn, trung bình sớm, có thể được thu hoạch trong vòng 45-60 ngày sau khi ra hoa. Quả tròn, có lưới, nặng khoảng 1 kg / quả, thịt màu xanh. Rất ngon và ngọt.