DƯA HẤU SUGAR BABY

Đa dạng thụ phấn mở nổi tiếng. Rất phổ biến trên toàn thế giới và rất dễ trồng. Quả tròn, vỏ xanh đậm, ruột đỏ. Trọng lượng: 4-6 kg (11 lb) mỗi quả.