DƯA HẤU PERGOLA

Thụ phấn tự nhiên, quả đồng đều có kích thước nhỏ đến trung bình; chất lượng ăn uống tuyệt vời. Kháng cự: không có yêu cầu nào. Tương tự: Charleston Grey (màu sắc) và Crimson Sweet (hình dạng và độ chín).