DƯA HẤU LAI ĐEN BÓNG F1

Chín sớm đến trung bình (90 ngày kể từ ngày gieo). Trọng lượng quả 8 – 10 kg (17 – 18 lb).

Thịt quả đỏ, vỏ xanh đậm và sọc đen mỏng. Quả tròn. Vỏ là 12 mm. Brix là 12%. Chất lượng vận chuyển tốt, không nứt vỡ.

Chất lượng vận chuyển tốt, không nứt vỡ. Hàm lượng đường cao và thịt quả chắc, lycopene cao.

Chịu được bệnh thán thư, nấm fusarium và phytophthora.