DƯA HẤU KHỔNG LỒ F1 DRAGON 145

Sinh trưởng tốt, năng suất cao, quả rất ngọt và chắc.

Độ chín: 85-90 ngày sau khi gieo. Quả nặng 9-12 kg (20-25 lb).

Thịt quả đỏ, vỏ xanh nhạt và sọc xanh đậm. Chịu được nấm mốc, bệnh thán thư và các bệnh thông thường khác.