DƯA HẤU KHÔNG HẠT F1 YANGTSE

Là giống không hạt ruột vàng hàng đầu với thịt chắc và hàm lượng brix rất cao (14%). Khối lượng quả: 5 – 6 kg.