DƯA HẤU KHÔNG HẠT F1 No S 708

Chín muộn trung bình, 34 ngày từ khi ra hoa đến khi chín. Vỏ xanh đậm. Thịt đỏ, giòn và ngon ngọt. Với hàm lượng đường là 12,5%. Mỗi con nặng khoảng 7 kg. Năng suất cao, 75-90 tấn một ha. Chịu đựng vận chuyển