DƯA HẤU KHÔNG HẠT F1 DARK SWEET.

Loại lai “Sugar Baby” không hạt.

Thời gian thu hoạch: 90-95 ngày. Trọng lượng quả: 6-7 kg (14 lb).

Thịt đỏ đậm, da xanh đậm, rất thích hợp cho việc vận chuyển xa. Hàm lượng Brix: 13%.

Cây phát triển rất mạnh và khả năng chống chịu với nhiệt và Cercospora cruenta, Mycosphaerella melonis và Phytophtora melonis.