DƯA HẤU KAKAO

Quả hình cầu, da có sọc xanh và kết cấu nhẹ, thịt đỏ vừa. Thời gian đáo hạn: 80-90 Ngày. Kích thước: 7-10 lbs (4-5 KG).