DƯA HẤU GIANT (GEANTE)

Quả to rất ngon ngọt. Vỏ sọc xanh đậm và nhạt có khả năng chống thâm và dễ xử lý. Thụ phấn mở. 89 NGÀY đáo hạn.