DƯA HẤU F1 WP2

Giống hạt lưỡng bội.

Quả 7-9 KG (18 Lbs), hơi dài.

Thịt săn chắc có màu đỏ tươi, tốt cho việc vận chuyển đường dài.