DƯA HẤU F1 TITAN

Độ chín trung bình. Loại màu đỏ thẫm. Màu thịt đỏ sẫm. Hình bầu dục. Trọng lượng trung bình: 12 KG. Độ Brix: 11%. Khả năng chống lại bệnh tật cao.