DƯA HẤU F1 SWEET BABY

Độ chín (ngày kể từ khi gieo): 93 ngày. Trọng lượng quả: 8-9 kg (17-20 lb) mỗi quả.

Hình dạng quả: tròn hơi dài, thịt quả màu đỏ, vỏ xanh đậm có sọc xanh đen.

Rất năng suất, chất lượng vận chuyển tốt. Kháng bệnh thán thư, nấm mốc và nấm phytophtora.