DƯA HẤU F1 ROUND #1 

Sinh trưởng tốt, năng suất cao, quả rất ngọt và chắc.

Thời gian thu hoạch: 85-90 ngày sau khi gieo.

Quả nặng 5-7 kg (11-15 lb).

Thịt quả đỏ, vỏ xanh nhạt và sọc xanh đậm. Chịu được nấm mốc, bệnh thán thư và các bệnh thông thường khác