DƯA HẤU F1 PURE GOLD

Độ chín (ngày kể từ ngày gieo): 75 ngày.

Trọng lượng quả: 2,5 kg (5,5 lb).

Hình dạng quả: thuôn dài với thịt quả màu đỏ, vỏ màu vàng vàng. Thêm sớm đa dạng. Kháng Fusarium.