DƯA HẤU F1 NO 0702

Quả hình cầu.

Vỏ xanh có sọc xanh đậm. Chịu đựng vận chuyển. Thịt có màu đỏ và giòn, có vị ngon.

Hàm lượng đường từ 11-13%. Kháng bệnh bạc lá và bệnh thán thư.

Thời gian thu hoạch sớm.

Trọng lượng trung bình 5-7 kg.