DƯA HẤU F1 LONG DRAGON

Giống này cho thấy khả năng chống chịu mạnh với các bệnh thông thường và năng suất rất cao.

Độ chín: 90-95 ngày sau khi gieo.

Quả hình thuôn dài, thịt quả màu đỏ rất ngọt, vỏ màu xanh lục nhạt có sọc xanh đậm. Vỏ dày và quả nhỏ.

Trọng lượng quả trung bình: 10-12 kg (22-26 lb). Lên đến 15 kg (33 lb) trong điều kiện tối ưu. Kháng nấm Fusarium và thán thư.