DƯA HẤU F1 GOLDEN DRAGON

Quả hình tròn, hơi thuôn dài, thịt màu đỏ, da màu vàng có sọc nhạt, quả đẹp. Quả nặng 2-4kg. Trưởng thành: 55-60 ngày sau khi cấy ghép.