DƯA HẤU F1 GLADIATOR

Loại Crimson Sweet Elongated. Trọng lượng: 12 ~ 15Kg. Kích thước: 37x25cm. Giống mùa hè, thích hợp trồng trọt ở vùng nhiệt đới. Sọc đặc biệt. Đáo hạn sớm. chất lượng thịt tốt