DƯA HẤU F1 FOUNAN

Sinh trưởng tốt, năng suất cao, quả rất ngọt và chắc.

Thu hoạch: 85-90 ngày sau khi gieo. Quả nặng 7-9 kg (15-19 lb). Thịt quả đỏ, vỏ xanh nhạt và sọc xanh đậm. Chịu được nấm Fusarium, bệnh thán thư và các bệnh thông thường khác.