DƯA HẤU F1 FOU-NAN

Sinh trưởng tốt, năng suất cao, quả rất ngọt và chắc. Độ chín: 85-90 ngày sau khi gieo.

Quả nặng 7-9 kg (15-19 lb).

Thịt quả đỏ, vỏ xanh nhạt và sọc xanh đậm.

Chịu được nấm mốc, bệnh thán thư và các bệnh thông thường khác.