DƯA HẤU F1 DQL I

Là giống dưa hấu hạt cỡ trung bình đến to, trọng lượng quả trung bình 6 ~ 8 kg, ruột đỏ, vỏ sẫm màu có sọc, sinh trưởng mạnh và không bị bệnh.