DƯA HẤU F1 CRIMSON KING GR-252

Một loại lai CRIMSON SWEET. Quả lớn hình bầu dục, nặng 10-12 kg (22-26 lbs) với hàm lượng đường cao (khoảng 12 độ brix).

Khả năng chống héo Fusarium tốt. Khả năng vận chuyển đường dài và năng suất nặng tốt.