DƯA HẤU F1 BLACK 034

Dạng thuôn dài, vỏ đen, khối lượng 8-10 kg / quả, thịt quả màu đỏ