DƯA HẤU F1 ANAM 2000

Là giống lai, sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng, quả tròn, vỏ đen sọc xanh đậm, khối lượng quả 7-8 kg, chín: 65-75 ngày sau ghép, năng suất cao.