DƯA HẤU F1 0709

Khoảng 84 ngày từ khi cấy đến khi chín hoàn toàn.

Quả dạng tròn, quả có sọc? màu da, nặng trung bình khoảng 20 lbs (10 – 12 kg).

Thịt có màu đỏ, mềm, giòn và ngọt. Khoan dung với Héo.

Chịu được khô hạn và nắng nóng.

Dễ dàng vận chuyển.

Thích hợp với điều kiện phát triển khô hạn.