DƯA HẤU CALTECH

Xanh lá với Thịt đỏ. 25+ Pound (12 KG). 90 ngày để thu hoạch. Thích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đầy đủ.