Dưa Gang Sao Vàng F1

  • Độ chín trung bình.
  • Da vàng.
  • Quả lớn.
  • Có khả năng chống chịu bệnh tật tốt.
  • Trọng lượng trung bình: 2,5 KG.