DƯA CHUỘT ROCKET (FUSEE)

Quả hình trụ nhẵn màu xanh lục, có đầu nhọn. Trưởng thành: 52-75 Ngày: Kích thước: dài 8 inch (20 cm) x đường kính 2-2,25 inch.