DƯA CHUỘT POINSETT 76

Poinsett 76 Cucumber có thể sống được trong bất kỳ khí hậu nào nhưng hoạt động đặc biệt tốt ở các khu vực nóng ẩm. Cây mang nhiều quả dài 8 inch (20 cm), nhẵn, vỏ mỏng, có hương vị để cắt lát. Cây mã đề kháng bệnh tốt cho thu hoạch lâu hơn.