DƯA CHUỘT MARKETER

Trồng ngoài đồng ruộng, chín sớm (40 ngày sau khi trồng), hình trụ, quả màu xanh đậm hơi có gai, dài 23 – 25 cm. Thích hợp trồng với nhiệt độ cao (trên 25 oC).