DƯA CHUỘT F1 TAKINA (No 18)

Phù hợp với ruộng mở và canh tác có mái che. thời điểm chín: 45 – 50 ngày sau khi gieo. Màu xanh lá cây đậm đồng nhất. Chiều dài: 28 – 32 cm. Nhiều phân nhánh. Quả dài. Năng suất cao.