DƯA CHUỘT F1 L-92

Đối với trồng trọt ngoài trời và có mái che:

Thu hoạch: 50 – 55 ngày sau khi gieo. Màu sắc: Màu xanh lá cây đậm đồng nhất. Chiều dài: 18 – 20 cm. Kháng bệnh sương mai (Pseudoperonospora cubensis), bệnh phấn trắng (Sphaerotheca fuliginea) và virus cắn dưa chuột. Năng suất rất cao.