DƯA CHUỘT F1 L-27

Khuyến khích trồng ngoài trời và có mái che. Độ chín: 45 – 50 ngày sau khi gieo. Màu xanh lá cây đậm đồng nhất. Chiều dài: 17 – 19 cm. Kháng bệnh sương mai (Pseudoperonospora cubensis) và virus khảm dưa chuột. Năng suất cao trong điều kiện nóng ẩm.