DƯA CHUỘT F1 KOALA

Dưa chuột lai Koala F1 là giống có gai trắng. Loại dưa chuột này cũng có chất lượng quả tuyệt vời và có độ sần. Hơn nữa, nó được ghi nhận với một tỷ lệ thấp các nút và đường dây. Con lai lớn. Hạt giống được trộn với một giống thụ phấn. Kháng CMV, DM và PM, AN 1 và 2, ALS và S. thời gian thu hoạch: 51 ngày.