DƯA CHUỘT F1 JAPONAIS (F1 JAPANESE, L-119)

Giống lai Parthenocarpic, chín sớm. Quả thẳng, vỏ xanh đậm, dài 20 – 22 cm. Mỗi quả 1-2 quả. Sản lượng rất cao. Chịu được nhiệt độ cao và thấp. Kháng virus khảm dưa chuột, bệnh phấn trắng và sương mai. Thích hợp cho trồng trọt trong nhà kính hoặc ngoài đồng ruộng trong tất cả các mùa.