DƯA CHUỘT F1 JAGUAR

Loại máy cắt. Trọng lượng: 300g. Kích thước: 24x5cm. Cây sinh trưởng mạnh. Đơn điệu.