DƯA CHUỘT BEIT ALPHA

Loại:  Beit Alpha.
Thời gian thu hoạch: 50-55 ngày.
Chiều dài: 16-18 cm.
Kháng bệnh / Khả năng chịu đựng: CMV, ZYMV, PSRV, WMV, PM.
Điểm nổi bật: Bộ nhiệt, năng suất rất đa dạng.