ĐỦ ĐỦ F1 RED QUEEN

Loại: Thịt đỏ. Hình dạng quả: cái : thuôn / Lưỡng tính: dài. Cân nặng: nữ : 1,0kg / lưỡng tính : 1,2kg. Kích thước trái cây: nữ : 20 × 12cm / lưỡng tính : 24 × 12cm
Màu thịt: Đỏ.