ĐU ĐỦ F1 RED KING

Các tháng kể từ khi cấy ghép: 9-10
Hình dạng: gần tròn / hơi thuôn
Thịt: Đỏ
Trọng lượng: 1,1 – 1,2kg mỗi quả
Brix: 12-13%
Năng suất rất cao