ĐẬU TRẮNG QUẢ DÀI (ĐẬU ĐŨA)

Vỏ dài, mảnh, tiết diện tròn, dài 55-60 cm (22 in.), Màu xanh lục trung bình.

Dây leo: những kẻ leo trèo hung hãn.

Thu hoạch: 50-60 ngày sau khi gieo. Giống hạt trắng.

Cần khí hậu ấm áp để có kết quả thành công. Đề kháng với BCMV (virus khảm đậu thường), bệnh thán thư và Pseudomonas Phaseolicola.