ĐẬU TRẮNG GIỐNG PHÁP (ĐẬU CORA HẠT TRẮNG)

Đậu Pháp cực (leo): trưởng thành sau khi gieo 55-60 ngày, phần vỏ hình bầu dục tròn, dài 16-18 cm (6,7 in.).

Vỏ xanh vừa. Giống hạt trắng. Sản lượng rất cao. Đề kháng với BCMV (virus khảm đậu thường), bệnh thán thư và Pseudomonas Phaseolicola.