ĐÂU LEO GREEN LAKE (HẠT TRẮNG, LEO CỰC TỐT).

Đáo hạn trung bình – sớm (63 ngày). Vỏ quả thẳng, không có dây, màu xanh lục đậm / trung bình với tiết diện tròn.

Kích thước dài 13-15 cm (5,52 in.) X đường kính 1,2 cm. Chiều cao cây: 150-190 cm.

Thích hợp cho việc sử dụng Chế biến. Chịu được Xanthomonas, BCMV (Virus khảm đậu thường) và bệnh thán thư.